Sikeres pályázatot valósított meg az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény

A fejlesztés az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával, a Vendégváró tájházak című pályázat keretében valósult meg.

Az endrődi tájház mellet lévő helytörténeti kiállításoknak otthont adó épület három helyiségét alakítottuk át műtárgyraktárnak. A középső helyiség (előkészítő) szolgál a bekerült, megtisztított (konzervált) tárgyak ideiglenes tároló helyéül, ahol a tárgy a meghatározásáig (szakleltár) marad.

A középső, előkészítő raktározó helyiségtől balra található a fém, cserép és egyéb anyagú tárgyak raktározó helyisége. A faltó-falig körbefutó fém polcrendszeren tematizálva és anyag szerint csoportosítva kerülnek majd elhelyezésre a tárgyak.

A középső helyiségtől jobbra nyíló és ajtóval elválasztható helyiségben valósul meg a textil, papír és bőr alapanyagú tárgyak tárolása. A mobil páramentesítő elsősorban itt teljesít szolgálatot, hiszen ebben a helyiségben tárolt anyagok a legérzékenyebbek a légnedvességre.

A beruházás összköltsége 2 291 155 Ft, melyhez 2 000 000 Ft támogatásban részesültünk.

A műtárgyraktár kialakítása során elvégzett munkálatok:
A három egymásból nyíló szoba aljzatának szigetelése, betonozása és burkolása, faljavítása után a teljes festés és mázolás valósult meg. A nyílászárókra és a középső helyiségből nyíló bejáratra biztonságtechnikai szempontból megfelelő védőrács került.

A belső helyiségek elektromos védelmi rendszere épült ki, melyben helyiségenkénti mozgásérzékelők és tűzvédelmi füstérzékelő került felhelyezésre és rákapcsolva a múzeum központi riasztórendszerére. A műtárgyraktárban elhelyezésre került egy mobil páramentesítő készüléket, mely biztosítja a szükséges légnedvességet.

Megvalósult a raktár épületének teljes villám és érintésvédelmi vizsgálata és az elektromos hálózat felülvizsgálata is. A raktározó helyiségekben fém polcrendszer épült ki, mely a tér legjobb kihasználtságát figyelembe véve került összeépítésre. A fém polcrendszer a jelenlegi műtárgy raktározási szabályoknak megfelelő erősségű és kialakítású. A középső helyiségbe elkészült a műtárgyak előkészítésére alkalmas nagyméretű munkaasztal.

Raktárhelyiség kialakítása állagmegóvás és műtárgyvédelem céljából, az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával, a Vendégváró tájházak című pályázat keretében valósult meg.

Szilveszteri regölés Hunyán
A 2008. évet búcsúztatva a szomszédos Hunya községben „Regős játékot” szerveztük. A népdalgyűjtésekben fellelhető regős énekek a pogány kori hiedelmek és a termékenységvarázslás emlékét őrizték meg. Egyes kutatóink a regős szövegekben a sámánénekek nyomait vélik felfedezni. A szokás legtovább Erdélyben és a Dunántúlon élt, de korábban az Alföldön is járták a fiatal legények. A regölés karácsony után János napjától tartott egészen az év utolsó napjáig.
A hunyai regősöket helyi és gyomaendrődi gyerekekből toboroztuk. Énekelve és jó kívánságokat mondva tizenkét családot látogattunk meg. Mindenütt nagy szeretettel és finomságokkal fogadtak bennünket.

<< 5 - 4 - 3 - 2 - 1 >>