Háromkirályjárás az Endrődi Tájházban

Tájházunk szinte megalakulása óta helyet ad az Endrődhöz és térségéhez kötődő néphagyományok bemutatásának.

Vaszkó Irén tanárnő gyűjtésének köszönhető, hogy az endrődi betlehemes és a háromkirályjárás dramatikus játékok megőrződtek számunkra és tovább örökíthetjük az elkövetkezendő nemzedékeknek. Erősítve bennük szülőföldjük iránti tiszteletet és az egészséges identitástudatot. A dramatikus vallási népszokásaink Endrődön, az 1950-es évek végéig éltek; legtovább a külterületi tanyákon. A hosszú csendet 1982-ben, a tájházban megrendezett háromkirályjárás törte meg.
Az esemény a korabeli rendszer szemében bűnös cselekedet volt, és csak néhány befolyásos kultúrembernek köszönhető, hogy nem zavarták meg a rendezvényt. Az 1989-es rendszerváltozás után csak lassan oldódtak a kötelékek, és a Jézus születését hirdető népi játékok - kissé esetlenül - bekerültek az iskolák ünnepi alkalmai közé. A tájházban 2004-től vízkereszt tájékán rendezzük meg a téli ünnepkör népszokásait felelevenítő rendezvényünket. Az évek során gyönyörködhettünk az újirázi, az okányi, a hunyai és a bihardiószegi gyermekek játékaiban. Megelevenedett a lucázás, a betlehemezés, a regölés, és a háromkirályjárás az öreg falak között.

2011. január 8-án délután újra megtelt a tájház érdeklődőkkel. Dr. Bartháné Kmetty Éva pszichológus köszöntőjében tárta fel a közönség előtt a népi dramatikus játékok szerepét a fogyatékkal élő embertársaink életében. A dal, a mozgás, a népszokások pozitív közvetítő ereje akár terápiaként is alkalmazható a sérült emberek fejlesztésében. A tudományos igényű bevezető előadás után a Komádi Színjátszó Kompánia bihari betlehemezése következett. A humoros játék és a nagyszerű előadás jó hangulatot teremtett. Őket követte az Okányi Szociális Otthon sérült fiataljainak kedves dalos-táncos játéka. A fogyatékkal élő fiatalok műsorát nagy tapssal üdvözölte a közönség. Az endrődi betlehemest a nagylétai Arany János Általános Iskola napközis csoportja adta elő. Az ünnepi műsorsorozatot a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola hunyai és gyomaendrődi diákjai zárták az endrődi háromkirályjárással. A meghitt hangulatú ünnepség házszenteléssel és közös énekléssel zárult.
   

<<  5 - 4 - 3 - 2 - 1  >>